Vergoedingen
15597
page-template-default,page,page-id-15597,bridge-core-2.9.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_right,qode-theme-ver-29.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Vergoedingen

Vergoeding Fysiotherapie

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd.
Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  1. Fysiotherapie voor chronische patiënten. Chronisch staat in dit geval voor aandoeningen welke voorkomen op de ‘Lijst van Minister Borst’. Klik hier om naar de lijst met chronische indicaties van 2019 te gaan (bron Independer).
    De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapeutische behandeling bij deze aandoeningen vergoed uit het basispakket. (Deze worden wel meegenomen uit uw eigen risico). Wilt u meer lezen over het eigen risico, klik dan hier.
  2. Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen) Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Aansluitend komt de vergoeding uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding. Is er sprake van een chronische indicatie, dan vallen alle behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering. Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie uit de aanvullende verzekeringen vergoed. Iedere zorgverzekeraar heeft afwijkende aanvullende pakketten. Afhankelijk van uw keuze in pakket (aanvullende verzekering) heeft u recht op een x-aantal behandelingen per kalenderjaar.

Informatie over uw soort aanvullende verzekering en daarmee het aantal behandelingen fysiotherapie waar u recht op hebt, vindt u terug op de polis.

Wilt u onze tarieven/ prijzen voor 2023 inzien? Klik dan hier
Na afloop van iedere maand wordt de rekening, bij natura verzekerden, ingediend bij de gecontracteerde zorgverzekeraar. In alle overige gevallen (restitutie- en niet verzekerden) wordt de rekening wekelijks naar de cliënt gestuurd. Ook kunt u als niet verzekerde uw rekening direct aan de balie voldoen.

pexels-photo-5816298

Let op:
Bij een aantal verzekeraars telt de screening als een aparte behandeling. Dit wil zeggen dat de eerste behandeling voor 2 behandelingen telt. Dit is per verzekeraar verschillend en dient u zelf te informeren bij uw zorgverzekering.

© FJL_2147 hardloopband FINAL

Oefentherapie bij heup en knie artrose vanaf 2018 in de basisverzekering

In 2018 is het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Er zijn geen behandelingen uit het pakket verdwenen, wel komt er een bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed.

Let wel: deze behandelingen zijn niet vrijgesteld van het wettelijk eigen risico! Dit houdt in dat voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, in eerste instantie gekeken wordt of u nog eigen risico heeft. Heeft u dus nog een eigen risico dan worden de behandelingen hiermee verrekend. Heeft u uw eigen risico reeds voldaan (opgemaakt) dan volgt vergoeding vanuit de basisverzekering.

Oefentherapie bij artrose van knie en heup is bewezen effectief. Daarom adviseerde het Zorginstituut eerder al om deze behandeling in het basispakket op te nemen. De vergoeding geldt voor maximaal twaalf behandelingen per periode van twaalf maanden. In de praktijk is gebleken dat wekelijks een behandeling gedurende acht tot twaalf weken gemiddeld voldoende is om een patiënt de oefentherapie aan te leren.

Eigen risico

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. In 2023 is het eigen risico ook weer 385,- euro net als vorig jaar. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u (tegen betaling van een lagere nominale premie) kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.