Missie en visie
15447
page-template-default,page,page-id-15447,bridge-core-2.9.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_right,qode-theme-ver-29.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Missie en visie

Missie

Onze praktijk is er voor alle mensen met een gezondheidsprobleem op het gebied van bewegen en heeft als doelstelling haar cliënten zo te begeleiden dat de klachten zullen afnemen en de kwaliteit van leven zal toenemen. Onze zorg is cliëntgericht, voor een brede doelgroep en wordt samen met de cliënt op maat afgestemd en bestaat uit: behandeling, preventie van bestaande en toekomstige klachten, advisering en coaching, voorlichting en begeleiding, zowel individueel als in groepsverband. De praktijk streeft constant naar vakinhoudelijke ontwikkeling en hoogwaardige kwaliteit in een omgeving waarin de cliënt en de behandelaar zich prettig voelen.

 

Wij willen de beoogde dienstverlening van de praktijk, gekenmerkt door snelle cliëntenzorg, hoge kwaliteit en deskundigheid, goede communicatie, professionaliteit en transparantie van het handelen continueren en verder te optimaliseren. Daarnaast behoren begrippen als multidisciplinaire samenwerking, betrokkenheid bij de opleiding tot fysiotherapeut, ontwikkeling en lokale, regionale samenwerking met collegae tot de kernwaarden van de praktijk.

“Wat wij simpelweg willen is bijzonder worden door onszelf te blijven.”

Visie
De zorg staat de laatste jaren continue onder druk. Vanuit de politiek maar ook vanuit zorgverzekeraars wordt in grotere mate verlangd dat het handelen van de fysiotherapeut wetenschappelijk onderbouwd wordt. Dit betekent dus ook een grotere administratieve last ten koste van de behandeltijd. Voor ons als praktijk staan we voor de keuze de huidige trends te volgen of onszelf te blijven onderscheiden op het gebied van kwaliteit en cliënttevredenheid.

Wij geloven dat de cliënt met zijn of haar vraag op het gebied van fysiotherapie, gezondheid en beweging centraal staat in onze praktijk en dat de kwaliteit zichzelf bewijst in de mate waarover de cliënt tevreden is over de behandelaar, de behandeling en het resultaat van de behandeling. 

Wij werken constant aan onze kennis die vanuit wetenschappelijk onderzoek gegenereerd wordt (evidence), de ervaring die de behandelaar uit het verleden heeft (klinische expertise) en de verwachtingen cq wensen van de cliënt. Om dit principe toe te kunnen passen is het van belang om op de hoogte te zijn van de “state of the art”  met betrekking tot de vakliteratuur, is het van belang gegevens goed te administreren om de klinische expertise op te bouwen en behoort ook het luisteren naar de cliënt tot de competenties van de behandelaar. Om de evidence van het gehele vakgebied bij te houden hebben wij ervoor gekozen om gericht te specialiseren waardoor wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg optimaal blijft. Onze medewerkers zijn allen gespecialiseerd op tenminste 1 deelgebied van het lichaam of een specifieke behandelmethode binnen ons vakgebied en houden de “state of the art” bij. De cliënt kan er van uitgaan dat hij/zij volgens de laatste wetenschappelijke inzichten behandeld wordt. Deze strategie zorgt voor een optimale zorgverlening waarbij de cliënt klachtgericht een behandelaar toegewezen krijgt en indien nodig multidisciplinair behandeld wordt. Daarnaast zijn er binnen de praktijk meerdere disciplines betrokken om zoveel mogelijk samen te kunnen werken en zo een bredere zorg kunnen bieden aan de cliënt. Dit alles leidt tot tevredenheid bij de cliënten, goede relaties met verwijzers en goede contacten met collegae uit het werkveld.

De praktijk streeft ernaar deze specifieke competenties zoals fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie, shockwave therapie, dry needlingpychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie en kinderfysiotherapie en fysio-fitness in de toekomst te waarborgen.